דקים או פרגולות העשויים עץ, יש לצפות מעת לעת בשמן עץ. שמני עץ מגיעים כנוזל שקוף או משולב בצבע ויש למשוח אותו ביסודיות על דק נקי כדי להגן על העץ מפני נזקי קורוזיה הנובעים ממים ומקרינת השמש
שימוש בברגים רגילים ולא מצופים מזמין קורוזיה ויגרום לחולשה מבנית של הדק או הפרגולה, להתפוררות ראש הבורג כך שלא יהיה ניתן להוציא אותו במידת הצורך ולכתמי חלודה על העץ
ציפוי קורות היסוד של הפרגולה או של הדק בזפת, יסייע ישמור עליהן למשך שנים רבות